Oferta

 • Pośrednictwo wizowe:
  • wizy do Rosji
  • wizy do Białorusi
  • wizy do Kazachstanu
  • zaproszenia
  • vouchery turystyczne
  • ubezpieczenia
 • Rezerwacja hoteli
 • Sprzedaż biletów:
  • bilety lotnicze
  • bilety krajowe
  • bilety Rosyjskich Linii Kolejowych,
   w tym na trasie Transsyberyjskiej
 • Obsługa prawna:

  • Klienta indywidualnego
   • sprawy cywilne
   • administracyjne,
   • karne,
   • rodzinne i opiekuńcze
   • prawo mieszkaniowe
   • prawo ubezpieczeniowe
  • Klienta biznesowego:
   • kompleksowa obsługa prawna
   • tworzenia i rejestracja spółek
   • rejestracja działalności gospodarczej
   • pisanie pism procesowych
   • sporządzenie projektów umów i opinii

Partnerzy

Dogodne położenie w Krynicy - Zdroju.
W samym centrum Warszawy
zobacz pełną listę partnerów